בוחן במעבדה פלילית מוסיף כמיקלים על מנת לחלץ דגימת DNA מערכת האונס.