בית המשפט האירופאי

בית המשפט האירופאי לזכויות האדם בשטרסבורג.
© 2009 Reuters