ילד בן 12 נח ביחד עם אחיו לאחר עבודה במטע קני סוכר באל סלבדור בשנת 2004.