מהגרים צעירים במעצר בנמל מיטילנה לאחר שנעצרו על ידי משמר החופים היווני.