איראן פרץ של מעשי דיכוי

קרובי משפחה של רפורמטורים בולטים ושל אחרים שנעצרו לאחר הבחירות השנויות במחלוקת ביוני 2009 נאספים מחוץ למשרד התובע בטהרן וקוראים לשחרור קרובי משפחותיהם.
© 2009 Sipa