פלשתינאים ממתינים בגשר אלנבי בין ירדן והגדה המערבית