גבול ירדן 2009

פלשתינאים ממתינים בגשר אלנבי בין ירדן והגדה המערבית
© 2009 Jim Hollander POOL/AFP/Getty Image