במשך 15 שנה, הטילו הרשויות הישראליות הגבלות גורפות על תנועת אנשים אל רצועת עזה וממנה.

במשך 15 שנה, הטילו הרשויות הישראליות הגבלות גורפות על תנועת אנשים אל רצועת עזה וממנה.

© ‎2016 עין מידיא