חוות סוסים של מתנחלים ישראלים משערי תקווה על קרקע בבעלות פלסטינית הסמוכה לגדר ההפרדה. 

חוות סוסים של מתנחלים ישראלים משערי תקווה על קרקע בבעלות פלסטינית הסמוכה לגדר ההפרדה. 

© 2022 פְּרָטִי