מפגינים מחוץ למשרדי חברת NSO ליד תל-אביב, 25 ביולי 2021.

מפגינים מחוץ למשרדי חברת NSO ליד תל-אביב, 25 ביולי 2021.

© 2021 REUTERS/Nir Elias