אנשים בעזה עומדים בתוך שברי בניין ברחוב אל-ג'לאא, בסמוך למגדל אל-ג'ווהרה שניזוק קשות בהתקפה אווירית ישראלית ב-12 במאי שהסבה נזק כבד גם לסביבתו.

אנשים בעזה עומדים בתוך שברי בניין ברחוב אל-ג'לאא, בסמוך למגדל אל-ג'ווהרה שניזוק קשות בהתקפה אווירית ישראלית ב-12 במאי שהסבה נזק כבד גם לסביבתו.

© 2021 Mohammed Talatene/ AP Images