אנשים בעזה עומדים בתוך הריסות בסמוך למגדל אל-ג'ווהרה שניזוק קשות בהתקפה אווירית ישראלית ב-12 במאי, ובה נהרסו בתי עסק ודירות בבניין ונגרמו נזקים המסתכמים במיליוני דולרים.

אנשים בעזה עומדים בתוך הריסות בסמוך למגדל אל-ג'ווהרה שניזוק קשות בהתקפה אווירית ישראלית ב-12 במאי, ובה נהרסו בתי עסק ודירות בבניין ונגרמו נזקים המסתכמים במיליוני דולרים.

© 2021 Mohammed Talatene/ AP Images