The rubble of Hanadi tower in Gaza City

חורבות מגדל אל-הנאדי בעיר עזה, יום לאחר שקריסתו עקב תקיפות אוויריות ישראליות ב-11 במאי 2021 הסבה נזק כבד למבנים סמוכים. 

© 2021 Mahmoud Issa /AP Images