ההתנחלות הישראלית מעלה אדומים בגדה המערבית הכבושה, על רקע שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים הכבושה. 

ההתנחלות הישראלית מעלה אדומים בגדה המערבית הכבושה, על רקע שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים הכבושה. 

© 2020 Reuters