דועאא קשלאן במהלך ראיון לארגון Human Rights Watch ברצועת עזה, 18 בנובמבר 2020

דועאא קשלאן במהלך ראיון לארגון Human Rights Watch ברצועת עזה, 18 בנובמבר 2020

© יוסף משהראווי, 2020