דועאא קשלאן במהלך ראיון לארגון Human Rights Watch ברצועת עזה, 18 בנובמבר 2020

 דועאא קשלאן במהלך ראיון לארגון Human Rights Watch ברצועת עזה, 18 בנובמבר 2020.

© יוסף משהראווי, 2020