הכפר הפלסטיני ג'סר א-זרקא והיישובים הסמוכים לו, שרוב תושביהם יהודים. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל. תצלום לוויין מה-27 באוקטובר 2019

הכפר הפלסטיני ג'סר א-זרקא והיישובים הסמוכים לו, שרוב תושביהם יהודים. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל. תצלום לוויין מה-27 באוקטובר 2019

© Planet Labs 2020