עין מאהל, כפר פלסטיני בצפון ישראל, לצד שכונה בעיר נוף הגליל (לשעבר נצרת עילית), שכשלושה רבעים מאוכלוסייתה יהודית וכרבע, פלסטינית. תצלום לוויין מה-15 באוקטובר 2020.

עין מאהל, כפר פלסטיני בצפון ישראל, לצד שכונה בעיר נוף הגליל (לשעבר נצרת עילית), שכשלושה רבעים מאוכלוסייתה יהודית וכרבע, פלסטינית. תצלום לוויין מה-15 באוקטובר 2020. 

© Planet Labs 2020