ליבת המגורים הצפופה בקלנסווה, עיר פלסטינית במרכז ישראל. ברקע, אדמות קלנווסה שסווגו כמיועדות לשימוש חקלאי. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

ליבת המגורים הצפופה בקלנסווה, עיר פלסטינית במרכז ישראל. ברקע, אדמות קלנווסה שסווגו כמיועדות לשימוש חקלאי. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

© Lowshot Ltd