קיבוץ מעגן מיכאל, שנבנה על יותר מ-5,000 דונם של אדמות מדינה, ובריכות הדגים שלו, גובלים בג'סר א-זרקא מצפון. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

קיבוץ מעגן מיכאל, שנבנה על יותר מ-5,000 דונם של אדמות מדינה, ובריכות הדגים שלו, גובלים בג'סר א-זרקא מצפון. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011. 

© Lowshot Ltd