ג'סר א-זרקא. ברקע, בריכות הדגים של קיבוץ מעגן מיכאל. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

ג'סר א-זרקא. ברקע, בריכות הדגים של קיבוץ מעגן מיכאל. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011. 

© Lowshot Ltd