נוף הגליל, עיר ששמה שונה מנצרת עילית בשנת 2019. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011.

נוף הגליל, עיר ששמה שונה מנצרת עילית בשנת 2019. תצלום אוויר שצולם בין השנים 2015-2011. 

© Lowshot Ltd