ליית' אבו זייאד, קמפיינר באמנסטי אינטרנשיונל, על רקע גדר ההפרדה של ישראל בירושלים.

ליית' אבו זייאד, קמפיינר באמנסטי אינטרנשיונל, על רקע גדר ההפרדה של ישראל בירושלים. 

© תצלום פרטי, 2020