עביר אל-מסרי, תחקירנית Human Rights Watch ברצועת עזה, מצדו הישראלי של מעבר ארז שבין הרצועה לישראל, 5 ביולי 2018. © תצלום פרטי

עביר אל-מסרי, תחקירנית Human Rights Watch ברצועת עזה, מצדו הישראלי של מעבר ארז שבין הרצועה לישראל, 5 ביולי 2018. 

© תצלום פרטי