פעילים פלסטינים ממתינים לעלות לאוטובוס ישראלי המקשר בין התנחלות ישראלית בגדה המערבית למזרח ירושלים הכבושה כדי למחות על הגבלות מפלות על תנועה, 15 בנובמבר 2011.

פעילים פלסטינים ממתינים לעלות לאוטובוס ישראלי המקשר בין התנחלות ישראלית בגדה המערבית למזרח ירושלים הכבושה כדי למחות על הגבלות מפלות על תנועה, 15 בנובמבר 2011. הצבא הישראלי עצר את הפעילים, שכינו את עצמם "רוכבי החופש" על שם פעילי זכויות אזרח אמריקאיים בשנות השישים, בגין ניסיונם להיכנס לירושלים ללא ההיתר הנדרש מפלסטינים מהגדה המערבית, אך לא מיהודים.

© 2011 Activestills