201912MENA_Palestine_photos_HE

נרימאן תמימי, מימין, עם בעלה באסם ובתה עהד, במחסום ישראלי בסמוך לכפר א-נבי סאלח שבמרכז הגדה המערבית, ב-29 ביולי 2018 לאחר ששוחררה יחד עם עהד. נרימאן ריצתה שבעה חודשי מאסר לאחר שהודתה באשמה בגין שידור חי בפייסבוק של עימות בין עהד לחייל ביולי 2018. 

© 2018 Anadolu Agency / Getty Images