201912MENA_Palestine_photos_HE

הפעיל הפלסטיני עבדאללה אבו רחמה מגיע לבית המשפט הצבאי במחנה עופר, ליד רמאללה שבגדה המערבית הכבושה, לדיון במשפטו, ב-23 בפברואר 2015. 

© 2015 AFP