מפגינים מוחים על חוק המונע ממדינת ניו יורק להשקיע בחברות התומכות בחרם על ישראל, ליד משרדו של מושל המדינה, אנדרו קואומו, ניו-יורק, 9 ביוני 2016.

 מפגינים מוחים על חוק המונע ממדינת ניו יורק להשקיע בחברות התומכות בחרם על ישראל, ליד משרדו של מושל המדינה, אנדרו קואומו, ניו-יורק, 9 ביוני 2016. 

© 2016 Mark Apollo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images