מבט מהכפר הפלסטיני עין יברוד שמצפון מזרח לרמאללה על ההתנחלות עפרה ועל כביש 60 הישראלי, העובר ברובו במרכז הגדה המערבית הכבושה. הרשויות הישראליות סללו חלקים מכביש 60 על אדמותיו החקלאיות של עין יברוד והקימו עליהן חלק מההתנחלות עפרה.

מבט מהכפר הפלסטיני עין יברוד שמצפון מזרח לרמאללה על ההתנחלות עפרה ועל כביש 60 הישראלי, העובר ברובו במרכז הגדה המערבית הכבושה. הרשויות הישראליות סללו חלקים מכביש 60 על אדמותיו החקלאיות של עין יברוד והקימו עליהן חלק מההתנחלות עפרה.

© 2018 Human Rights Watch