מבט מתוך נכס בהתנחלות נופי פרת שבגדה המערבית הכבושה, המפורסם באתר Airbnb.

מבט מתוך נכס בהתנחלות נופי פרת שבגדה המערבית הכבושה, המפורסם באתר Airbnb. 

© 2016 תצלום פרטי