ילדות פלסטיניות הולכות בחצר בית הספר היסודי בח'אן אל-אחמר שבגדה המערבית הכבושה בידי ישראל, 6 בספטמבר 2018.

ילדות פלסטיניות הולכות בחצר בית הספר היסודי בח'אן אל-אחמר שבגדה המערבית הכבושה בידי ישראל, 6 בספטמבר 2018 .

© 2018 Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images