עביר אל-מסרי, תחקירנית Human Rights Watch ברצועת עזה, ליד כיפת הסלע במסגד אל-אקצה במזרח ירושלים הכבושה ביולי 2018.

עביר אל-מסרי, תחקירנית Human Rights Watch ברצועת עזה, ליד כיפת הסלע במסגד אל-אקצה במזרח ירושלים הכבושה ביולי 2018. 

© 2018 Human Rights Watch