פרויקט בנייה חדש בהתנחלות אלקנה, המוקם על אדמות שלדברי בני משפחת עאמר שייכות להם.

פרויקט בנייה חדש בהתנחלות אלקנה, המוקם על אדמות שלדברי בני משפחת עאמר שייכות להם.

© 2017 Human Rights Watch