שער חקלאי במסחה המאפשר לחקלאים פלסטינים הנושאים היתרי כניסה להגיע לאדמותיהם שמעברו השני של מכשול ההפרדה במועדים שנקבעו מראש.

שער חקלאי במסחה המאפשר לחקלאים פלסטינים הנושאים היתרי כניסה להגיע לאדמותיהם שמעברו השני של מכשול ההפרדה במועדים שנקבעו מראש.

© 2017 Human Rights Watch