דחפורים מכינים את הקרקע להקמת פרויקט "אחדות אלקנה" בהתנחלות אלקנה.

דחפורים מכינים את הקרקע להקמת פרויקט "אחדות אלקנה" בהתנחלות אלקנה.

© 2018 Human Rights Watch