החקלאי הפלסטיני אנוואר אבו ח'ליל, שההגעה לחלק מאדמותיו כרוכה עבורו במאמץ רב בשל מכשול ההפרדה סביב ההתנחלות אלפי מנשה.

החקלאי הפלסטיני אנוואר אבו ח'ליל, שההגעה לחלק מאדמותיו כרוכה עבורו במאמץ רב בשל מכשול ההפרדה סביב ההתנחלות אלפי מנשה.

© 2017 Human Rights Watch