הקמת פרויקט הדיור "אמירי נוף" בהתנחלות אלפי מנשה.

הקמת פרויקט הדיור "אמירי נוף" בהתנחלות אלפי מנשה.

© 2017 Human Rights Watch