שכונה חדשה בהתנחלות עץ אפרים, ליד הכפר הפלסטיני מסחה.

שכונה חדשה בהתנחלות עץ אפרים, ליד הכפר הפלסטיני מסחה.

© 2017 Human Rights Watch