שער המוצב על כביש ליד ההתנחלות דולב וחוסם את דרכם של כלי-רכב פלסטיניים מהכפר הסמוך עין קינייא לכביש הראשי. © Human Rights Watch 2017

שער המוצב על כביש ליד ההתנחלות דולב וחוסם את דרכם של כלי-רכב פלסטיניים מהכפר הסמוך עין קינייא לכביש הראשי. 

© Human Rights Watch 2017