תצלום המציג שמלה לבנה המסמלת כלה שהופק על-ידי "מרכז הנשים לסיוע וייעוץ משפטי " במסגרת הקמפיין שניהל לביטול סעיף 308, שאפשר לאנסים לחמוק מהעמדה לדין אם נישאו לקורבנותיהם. בשלט נכתב בערבית: "לא להשיא הקורבן לאנס". © 2018 ארגון Human Rights Watch / ענאן אבו

תצלום המציג שמלה לבנה המסמלת כלה שהופק על-ידי "מרכז הנשים לסיוע וייעוץ משפטי " במסגרת הקמפיין שניהל לביטול סעיף 308, שאפשר לאנסים לחמוק מהעמדה לדין אם נישאו לקורבנותיהם. בשלט נכתב בערבית: "לא להשיא הקורבן לאנס".

© 2018 ארגון Human Rights Watch / ענאן אבו