צוות ישראל-פלסטין של ארגון Human Rights Watch ביחד לראשונה, בניו יורק. משמאל לימין: עביר אל-מסרי, ענאן אבו שנב, חולוד בדווי, שרי בשי ועומר שאקר. © 2018 Human Rights Watch

צוות ישראל-פלסטין של ארגון Human Rights Watch ביחד לראשונה, בניו יורק. משמאל לימין: עביר אל-מסרי, ענאן אבו שנב, חולוד בדווי, שרי בשי ועומר שאקר. 

© 2018 Human Rights Watch