מהגרים אפריקאים עומדים מאחורי גדר במהלך הפגנה נגד המדיניות הישראלית המורה על כליאתם. מתקן הכליאה הישראלי חולות, בנגב, 17  בפברואר 2014.

מהגרים אפריקאים עומדים מאחורי גדר במהלך הפגנה נגד המדיניות הישראלית המורה על כליאתם. מתקן הכליאה הישראלי חולות, בנגב, 17  בפברואר 2014.  

© 2014 Reuters