כרזת פרסום לפרויקט בנייה למגורים בהתנחלות דולב: "השכונה החדשה בדולב לזוגות הצעירים".

כרזת פרסום לפרויקט בנייה למגורים בהתנחלות דולב: "השכונה החדשה בדולב לזוגות הצעירים". 

© 2017 Human Rights Watch