לקוחות משתמשים במסופי בנק אוטומטיים מחוץ לסניף בנק בהתנחלות מודיעין עילית.

לקוחות משתמשים במסופי בנק אוטומטיים מחוץ לסניף בנק בהתנחלות מודיעין עילית. 

© 2016 Human Rights Watch