מוחמד בכר בביתו.

מוחמד בכר בביתו.

© עביר אל-מסרי/Human Rights Watch