ילדים בדואים פלסטינים הולכים לכיוון אוהליהם ב-15 בספטמבר 2010 בקהילה בדואית ליד ההתנחלות הישראלית מעלה אדומים שבגדה המערבית. ישראל אינה מכירה בטענות הבדואים לקניין והרסה בעבר בתים ובתי ספר באיזור.

ילדים בדואים פלסטינים הולכים לכיוון אוהליהם ב-15 בספטמבר 2010 בקהילה בדואית ליד ההתנחלות הישראלית מעלה אדומים שבגדה המערבית. ישראל אינה מכירה בטענות הבדואים לקניין והרסה בעבר בתים ובתי ספר באיזור.

© 2010 Abbas Momani/AFP/Getty Images