מעבר ארז בין ישראל לצפון רצועת עזה.

מעבר ארז בין ישראל לצפון רצועת עזה.

© 2014 Reuters