עיתונאים מפגינים מול משרדי אגודת העיתונאים בקהיר נגד ההגבלות על חופש העיתונות ולמען שחרור עיתונאים עצורים, מאי 2016.

עיתונאים מפגינים מול משרדי אגודת העיתונאים בקהיר נגד ההגבלות על חופש העיתונות ולמען שחרור עיתונאים עצורים, מאי 2016. 

© 2016 Reuters