תושבי הכפר הבדואי אום אל-חיראן בנגב שבדרום ישראל מתכוננים להריסת בתים על-ידי הרשויות הישראליות, נובמבר 2016.

תושבי הכפר הבדואי אום אל-חיראן בנגב שבדרום ישראל מתכוננים להריסת בתים על-ידי הרשויות הישראליות, נובמבר 2016. 

© עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל