1)	אנשי כוחות הביטחון הישראליים מתאספים בסמוך לזירת פיגוע דקירה במחסום קלנדיה, בקרבת העיר רמאללה שבגדה המערבית, 30 בספטמבר 2016.

אנשי כוחות הביטחון הישראליים מתאספים בסמוך לזירת פיגוע דקירה במחסום קלנדיה, בקרבת העיר רמאללה שבגדה המערבית, 30 בספטמבר 2016. 

© 2016 Reuters