אחמד ת'וואבטה, בעל מחצבה, שאינו יכול לכרות מחצבים מאז פשיטת הצבא הישראלי ב-21 במארס
© ארגון 5 , Human Rights Watch באפריל 2016

עבד טוויל, בעל מחצבה. הרשויות הישראליות החרימו ציוד השייך לו בפשיטה שערכו ב-21 במארס

אחמד ת'וואבטה, בעל מחצבה, שאינו יכול לכרות מחצבים מאז פשיטת הצבא הישראלי ב-21 במארס